Måger bliver et større og større problem og de er til gene for mange i byerne som bor op af mågekolonierne.

Der er en række bekæmpelses metoder som kan bruges, alt efter hvor problemet er. Disse kan bestå af skydning, opsætning af mågeskræmmere, mågepigge og lignende. Ring og få et tilbud på mågebekæmpelse.

Pris på bekæmpelse af måger

Alt efter problemets omfang varier prisen en smule. 

Giv os et kald og forklar om problemet så giver vi et tilbud.