Navn: Rasmus Ransborg 
Uddannelse: Uddannet virksomhedsleder inden for landbruget
Tillægs kurser:

Rørlægger

G1 Fosforbrinte certifikat

R1 Rottebekæmpelses certifikat

S1 Sprøjte certifikat

Uddannet af miljøstyrelsen til at bekæmpe skadedyr så det belaster miljø og samfund mindst muligt.