Almindelig sølvkræ eller sølvfisk (Lepisma saccharina) er et lille insekt, som hører til insektordenen sølvkræ. Kropslængden på en voksen sølvfisk er ca. en centimeter. Dens antenner er lange og tråd lignende. Det metalliske skær på kroppen skyldes dens sølvfarvede skæl, som den får efter sit tredje hamskifte.

Afhængigt af dens levested kan en sølvfisk blive voksen indenfor et tidsrum af fire måneder til 3 år. I stuetemperatur bliver den et voksent insekt indenfor et år. En sølvfisk kan blive op til 8 år gammel. En sølvfisk, der opnår den maksimale levetid, skifter ham cirka otte gange. Eftersom den bliver ved med at vokse, kan den hamskifte 4 gange på et år. Når temperaturen er mellem 25 og 30 grader Celsius, vil hunnen lægge cirka 20 æg. Som regel vil hun lægge dem i sprækker eller lignende. Sølvfisken kan ikke formere sig i et koldt og tørt miljø.

Har du problemer med sølvkræ i dit hjem så kontakt mig for en professionel bekæmpelse.

Pris på bekæmpelse af sølvfisk

Alt efter problemets omfang varier prisen en smule. 

Giv os et kald og forklar om problemet så giver vi et tilbud.